Meer nieuws

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers


Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

De regering heeft verschillende maatregelen voorbereid om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. Eén ervan is het re-integratietraject in de onderneming, waarbij de arbeidsgeneesheer en de werkgever, naast de werknemer, een centrale rol spelen.

centrale rol spelen.

Hiertoe werd een nieuwe afdeling ingevoegd in het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht. De bepalingen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 november 2016.

Wij nodigen u uit om ons artikel te lezen "Binnenkort re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers".

In de reeks van maatregelen om de re-integratie van langdurig zieke werknemers te bevorderen, voorziet een wetsontwerp dat het inroepen van medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen pas mogelijk zal zijn nadat de werknemer een re-integratietraject heeft doorlopen. Meer info in ons artikel "Beëindiging wegens medische overmacht kan enkel nog na voorafgaand re-integratietraject!".

Wij nodigen u uit om regelmatig onze miniwebsite te raadplegen: www.securex.be/welzijn - pagina "welzijnswet" - rubriek "re-integratie".

Raadpleeg ook onze 5 concrete oplossingen om het langdurig absenteïsme te doen dalen.

Bron: Securex.be

Wilt u ook uw logo op onze website en online rekruteren? Klik hier!